Privacy policy

Posti Smartship app is solely distributed at Shopify App store and therefore Kooditoimisto does not store nor have access to sensitive customer information, including, but not limited to, customer’s name & address and credit card information. Thusly, Kooditoimisto can not be held responsible for security breaches, identity thefts, credit card frauds or any other unfortunate events that might occur when user data is handled and/or stored incorrectly.

Kooditoimisto can only view, through secure HTTPS connection, app user’s Shopify store’s name and active plan prices for each store. Kooditoimisto has the ability to change the plan prices but the app user is prompted to accept every change to app billing Kooditoimisto might make – this means no hidden fees and no surprise bills for our app users.

Kooditoimisto can monitor 10 latest transactions made with Posti Smartship app. We have no access to user-created shipping label PDF’s or any information they hold; instead we can only see which store has created a PDF and when, if those PDF’s are amongst the 10 latest transactions at the time of inspection. The monitoring is used solely to ensure our app’s functionality at any given time.

If you have any further questions regarding our Privacy Policy, please contact info@kooditoimisto.fi.

Disclaimer

Kooditoimisto does not make any warranties concerning any content contained in or accessed through the Posti Smartship app. Posti Smartship app relies on Posti’s shipping registers and therefore Kooditoimisto can not assure continuous, uninterrupted access to the app 24/7. If Posti, Shopify or our app’s host server provider has server or register issues, Kooditoimisto can not make any efforts on fixing the errors except reporting the issue forward. This applies for general network errors as well. Kooditoimisto is not responsible nor liable for any financial, material or immaterial, direct or indirect damage, profit-loss or delays in shipping caused by app errors, bugs, misuse or server downtimes.

Posti Smartship app is provided on ”as is” and ”as available” basis without any warranty. Kooditoimisto is not responsible for possible pricing changes for Posti Smartship account itself; Kooditoimisto charges monthly fee only for the use of the Posti Smartship app inside client’s Shopify store. Kooditoimisto is not responsible for issues in shipping or order fulfilling that are caused by faulty or dishonest store address, customer address, billing address or product information, including, but not limited to product weight & dimensions. Kooditoimisto does not assume liability for Posti Smartship app’s cross-functionality with other Shopify apps.

By using our app you agree to these terms of use listed above.


Tietosuoja

Posti Smartship app on jakelussa ainoastaan Shopify App Storessa. Tämän johdosta Kooditoimisto ei kerää, eikä sillä ole pääsyä tarkastelmaan asiakkaan arkaluontoisia tietoja, kuten asiakkaan nimeä ja osoitetta tai maksutietoja. Täten Kooditoimistoa ei voida pitää vastuussa tietovuodoista, identiteettivarkauksista, luottokorttiväärennöksistä tai muista ikävistä tapauksista, jotka voivat olla seurausta arkaluontoisen datan asiattomasta tai huolimattomasta käsittelystä.

Kooditoimisto voi ainoastaan, suojatun HTTPS-yhteyden kautta, tarkastella Posti Smartship appin käyttäjän Shopify-kaupan nimeä ja aktiivisten app-tilausten hintoja. Kooditoimistolla on mahdollisuus muuttaa tilausten hintoja, mutta käyttäjän tulee hyväksyä jokainen hinnanmuutos, jonka Kooditoimisto mahdollisesti tekee – tämä tarkoittaa, että appimme käyttäjille ei tule piilokuluja tai yllätyslaskuja meiltä.

Kooditoimisto voi tarkastella 10 viimeisintä tapahtumaa, jotka on tehty Posti Smartship appilla. Me emme pääse tarkastelemaan asiakkaidemme luomia lähetystarroja emmekä mitään tietoja, mitä ne sisältävät; näemme ainoastaan, mikä kauppa on luonut PDF-tiedoston ja mihin kellonaikaan, mikäli tuo PDF tiedosto on 10 viimeisimmän tapahtuman joukossa tarkasteluhetkellä. Kooditoimisto käyttää monitorointitoimintoa ainoastaan varmistuakseen sovelluksen toimivuudesta millä tahansa hetkellä.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojastamme, ole hyvä ja lähetä meille viesti osoitteeseen info@kooditoimisto.fi

Vastuuvapautuslauseke

Kooditoimisto ei ota minkäänlaista vastuuta Posti Smartship appin sisällä tai sen kautta käsiteltyyn sisältöön. Posti Smartship appin toiminta perustuu Postin noutopisterekistereihin ja siitä syystä Kooditoimisto ei voi taata Posti Smartship appin jatkuvaa, keskeytyksetöntä käyttöä 24/7. Jos Postilla, Shopifylla tai sovelluksemme host-palveluntarjoajalla esiintyy serveri- tai dataongelmia (kuten noutopisterekisteriongelmia), Kooditoimisto ei voi puuttua ongelmiin muutoin kuin ilmoittaa ongelmatilanteista eteenpäin asianosaisille tahoille. Tämä pätee myös yleisiin verkkoyhteysongelmiin. Kooditoimisto ei ole vastuussa mistään taloudellisesta, aineellisesta tai aineettomasta, suorasta tai epäsuorasta vahingosta, tulonmenetyksestä tai tilausten myöhästymisestä, jotka ovat aiheutuneet sovelluksessa esiintyvien virheiden tai bugien, tai serveriongelmien tai virheellisen käytön takia.

Posti Smartship app jaellaan ”as is” ja ”as available” -kunnossa ilman takuita. Kooditoimisto ei ole vastuussa mahdollisista, varsinaisen Posti Smartship -asiakassopimuksen hinnanmuutoksista. Kooditoimisto veloittaa asiakasta kuukausittain ainoastaan Posti Smartship appin käytöstä asiakkaan Shopify-verkkokaupassa. Kooditoimisto ei ole vastuussa tilauksen täyttämiseen tai lähettämiseen liittyvistä ongelmista tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet virheellisesti tai epärehellisesti syötetyistä osoitetiedoista (kaupan osoite, asiakkaan osoite, laskutusosoite) tai tuotetiedoista, kuten tuotteen paino ja sen ulkoiset mitat. Kooditoimisto ei takaa Posti Smartship appin toimivuutta muiden Shopify-appien kanssa.

Käyttämällä Posti Smartship appiamme hyväksyt yllä mainitut käyttöehdot. Mikäli tämän tekstin suomenkielisessä ja englanninkielisessä versioissa on tulkinnallisia eroja, englanninkielinen versio pätee